Thêm trường tùy chỉnh vào bài đăng hoặc trang WordPress đã xuất bảnThông thường, bạn cần thêm (hoặc muốn thêm) các trường tùy chỉnh vào bài đăng hoặc trang WordPress đã được xuất bản. Điều này có thể khó khăn, nhưng với mã dưới đây, chúng tôi đã làm cho nó nhanh chóng và dễ dàng.

Các trường tùy chỉnh WordPress có thể được thêm vào bài viết và trang một vài cách khác nhau. Bạn có thể thêm chúng vào phương tiện truyền thông , thêm chúng vào bình luận, hiển thị chúng trong các bài đăng cụ thể và hơn thế nữa.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm các trường tùy chỉnh vào bài đăng hoặc trang WordPress đã được xuất bản.

Thêm trường tùy chỉnh vào bài đăng hoặc trang đã xuất bản

Lưu ý: Hãy nhớ rằng, bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh trong WordPress một vài cách khác nhau nếu bài đăng hoặc trang không được xuất bản. Ngoài ra còn có một số plugin xử lý việc này. Kỹ thuật này hoàn thành công việc sau khi nội dung đã được xuất bản.

Điều đầu tiên bạn cần làm là vào tệp tin.php của chủ đề để bạn có thể thêm mã bên dưới. Để đến đó, nhấp vào Giao diện > trình chỉnh sửa chủ đề từ khu vực quản trị viên WordPress trên trang web của bạn.

them-truong-tuy-chinh-vao-bai-dang-hoac-trang-wordpress-da-xuat-ban

Khi bạn ở đó, nhấp vào tab  Theme Functions (functions.php)để truy cập vào tệp chính xác.

them-truong-tuy-chinh-vao-bai-dang-hoac-trang-wordpress-da-xuat-ban

Bây giờ bạn đang ở đúng vị trí, chỉ cần thêm đoạn mã sau vào tệp.

add_action(‘publish_page’, ‘add_custom_field_automatically’);

add_action(‘publish_post’, ‘add_custom_field_automatically’);

function add_custom_field_automatically($post_ID) {

global $wpdb;

if(!wp_is_post_revision($post_ID)) {

add_post_meta($post_ID, ‘field-name’, ‘custom value’, true);

}

}

Bây giờ bạn chỉ cần thay thế field-name và giá trị tùy chỉnh bằng Custom Field Name và Value.

Đây là một mẹo khá đơn giản để sử dụng nếu bạn có đúng mã và đặt nó vào đúng tệp. Điều này cũng rất hiệu quả nếu bạn đang cố gắng sử dụng WordPress không chỉ đơn thuần là viết blog. Điều này, cùng với mã khác, giúp bạn đẩy trang web WordPress của mình lên cấp độ tiếp theo.

Bạn đã sử dụng mã này trước đây? Nó hoạt động và bạn đã thấy nó hữu ích?