Giống như bất kỳ website, ứng dụng WordPress phụ thuộc nhiều vào database. Mỗi hành động được thực hiện trong WordPress được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp tới database. Từ giao diện đến plugin, bình luận đến bài viết, mọi thứ đều sử dụng database để thực hiện chức năng.

Theo thời gian, các bảng database WordPress dễ dàng trở nên lộn xộn, tạo ra rác chiếm bộ nhớ từ đó tạo ra các vấn đề về hiệu suất. Vì vậy, đòi hỏi bạn phải tối ưu hóa database WordPress thường xuyên để giữ cho nó hoạt động trơn tru. Hãy coi như một nhà kho nơi mọi thứ sắp xếp tốt trong các kệ nhưng do thiếu bảo trì, các vật phẩm không cần thiết đang được xếp chồng lên nhau. Từ đó việc tiếp cận một sản phẩm thực tế theo yêu cầu sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với dự kiến.

Mặc dù chúng tôi giữ cho mặt trước của trang web WordPress của chúng tôi gọn gàng và sạch sẽ bằng việc thực hiện tối ưu hóa khác nhau; tuy nhiên điều quan trọng là phải giữ cho database WordPress tối ưu hóa để đáp ứng truy vấn nhanh hơn.

Cấu trúc database WordPress

Nếu bạn đã vào bảng phpMyAdmin, bạn hẳn đã thấy bảng database. Bảng này liên kết với nhau để tạo mối quan hệ, phục vụ dữ liệu cần thiết khi yêu cầu bởi các tệp WordPress php. Là một WordPresser, sẽ có lợi cho bạn để hiểu cấu trúc cơ bản database WordPress.

Kể từ phiên bản WordPress 4.4.2, có 12 bảng tại database. Bảng này tận dụng để thực hiện chức năng mặc định khác nhau của website WordPress. Tuy nhiên, con số này thay đổi tùy theo lượng giao diện, plugin được cài trong hệ thống WordPress của bạn. Mỗi plugin, giao diện tạo bảng riêng, từ đó sẽ không sai khi nói rằng nhiều plugin bạn cài đặt thêm các bảng bạn sẽ có tại database của mình.

huong-dan-toi-uu-hoa-database-wordpress

Trước khi chúng ta tìm hiểu chi tiết hơn, hãy kiểm tra sơ đồ database WordPress để chúng ta hiểu cơ bản về cách thức database hoạt động trong WordPress.

– wp_users: Bất cứ khi nào bạn tạo người dùng được lưu trữ trong bảng này cùng với các chi tiết và trạng thái.

– wp_usermeta: Lưu trữ thông tin meta của người dùng.

– wp_posts: Loại bài đăng, dữ liệu trang cùng dữ liệu bài đăng lưu tại bảng này.

– wp_postmeta: Đăng lưu trữ thông tin meta.

– wp_comments: Bảng này lưu ý kiến ​​ đặt trên website.

– wp_commentmeta: Thông tin meta cho bình luận lưu trữ ở đây.

– wp_terms: Thẻ và danh mục cho cả bài đăng và liên kết được lưu trữ tại đây.

– wp_termmeta: Thông tin meta cho thuật ngữ được lưu trữ tại đây.

– wp_term_relationships: Điều này lưu trữ mối quan hệ giữa thành viên của wp_terms.

– wp_term_texonomy: Mô tả danh mục, liên kết hoặc thẻ sử dụng trong bảng wp_term được lưu trữ tại đây.

– wp_links: Điều này lưu trữ các liên kết blog được khấu hao nhưng có thể kích hoạt bằng Trình quản lý liên kết .

– wp_options: Tùy chọn được đặt trong quản trị viên được lưu trữ tại đây.

Ưu điểm của việc tối ưu hóa database WordPress

  • Ít lộn xộn hơn không gian

Khi dữ liệu, bảng không mong muốn được xóa trong database, mọi thứ sẽ có tổ chức hơn, ít lộn xộn hơn. Điều này cũng cung cấp cho bạn không gian bổ sung trong bộ nhớ database có giá trị, có thể được sử dụng cho những tác vụ hiệu quả hơn trong tương lai.

  • Hiệu suất

Quản lý tốt đóng góp vào hiệu suất tổng thể. Các truy vấn chạy qua database lấy dữ liệu nhanh hơn, tăng cường thời gian phản hồi tổng thể của trang web của bạn.

  • Trải nghiệm người dùng nâng cao

Database khi đã tối ưu sẽ giúp cải thiện hiệu suất và mức tải của web dẫn đến nâng cao trải nghiệm. Mọi người có thể thấy website của bạn phản ứng nhanh hơn.

Tối ưu hóa database WordPress bằng cách sử dụng phpMyAdmin

phpMyAdmin được tận  dụng để tạo, thay đổi Database cho các ứng dụng php. Công cụ này được vào từ cPanel trong Databases.

huong-dan-toi-uu-hoa-database-wordpress

Vì không có cPanel trên Cloudways, phpMyAdmin có thể truy cập từ bảng điều khiển ứng dụng.

huong-dan-toi-uu-hoa-database-wordpress

Điều này sẽ mở cửa sổ quản lý database liệt kê tất cả các bảng và tùy chọn.

huong-dan-toi-uu-hoa-database-wordpress

Ở góc bên trái, nó có một tùy chọn để chèn các lệnh SQL, Nhập, Xuất database, tạo một bảng mới. Bạn hoàn toàn làm theo được ngay cả khi bạn sử dụng phpMyAdmin vì các tùy chọn hoạt động theo cách tương tự trên cả hai công cụ.

Tôi đang sử dụng cài đặt WordPress mặc định tiền tố của tôi trong tất cả các lệnh bên dưới sẽ là wp_. Tiền tố của bạn có thể khác tùy vào thiết lập của bạn, vì vậy hãy đảm bảo thay thế nó cho phù hợp.

Tối ưu hóa bảng database

Hãy bắt đầu với việc tối ưu hóa bảng bằng việc chạy một lệnh SQL đơn giản. Điều này có thể giúp tối ưu hóa bảng bị ảnh hưởng bởi chi phí. Ví dụ: nếu bạn muốn tối ưu hóa bảng bài viết thì hãy chạy lệnh sau:

OPTIMIZE TABLE ‘wp_posts’

Hoạt động trên cũng có thể được thực hiện mà không cần viết lệnh. Trong trình quản lý database Cloudways của bạn, có một tùy chọn cho Optimize. Chọn table/tables mong muốn từ danh sách và nhấp vào nút Optimize.

huong-dan-toi-uu-hoa-database-wordpress

Làm sạch dữ liệu của các plugin và bài viết cũ

Đôi khi xóa các plugin khỏi quản trị viên WordPress là không đủ. Dù được gỡ cài đặt khỏi hệ thống nhưng để lại dữ liệu vô dụng cần phải làm sạch. Tương tự, dữ liệu bài viết cũng có mặt trong cùng một bảng.

Chạy lệnh SQL dưới dạng:

DELETE FROM wp_postmeta WHERE meta_key = ‘META-KEY-NAME’;

Thay thế ‘META-KEY-NAME’ bằng giá trị mong muốn của bạn.

Xóa sửa đổi bài

Theo thời gian sửa đổi bài đăng thêm chiếm không gian trong bảng. Để xóa tất cả các sửa đổi bài chỉ cần chạy lệnh sau.

DELETE a,b,c

 FROM wp_posts a

 LEFT JOIN wp_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id)

 LEFT JOIN wp_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )

 LEFT JOIN wp_term_taxonomy d ON ( b.term_taxonomy_id = d.term_taxonomy_id)

 WHERE a.post_type = ‘revision’

 AND d.taxonomy != ‘link_category’

Bạn cũng có thể xác định số lượng sửa đổi được cho phép. Chỉ cần thêm mã sau vào bên trong tệp wp-config.php của bạn .

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, 2 )

Số ‘2’ bên trong mã hiển thị số lần sửa đổi được phép.

Xóa bình luận spam

Bình luận spam là một vấn đề lớn tại WordPress. Có thể tránh bằng việc tận dụng một plugin như Akismet cài sẵn với WordPress. Để xóa tất cả nhận xét spam khỏi bảng, hãy tiếp tục và chạy lệnh sau.

XÓA TỪ wp_comments WHERE comment_approved = ‘spam’ ;

Xóa các thẻ không sử dụng

Bạn có thể muốn loại bỏ các thẻ cũ đặc biệt là khi chúng không đợc tận dụng nữa. Các thẻ tích lũy theo thời gian, cách dễ nhất để loại bỏ chúng là chạy truy vấn SQL sau. Truy vấn này sẽ xóa tất cả thẻ không được tận dụng bởi bất kỳ bài đăng nào.

DELETE FROM wp_terms WHERE term_id IN (SELECT term_id FROM wp_term_taxonomy WHERE count = 0 );

DELETE FROM wp_term_taxonomy WHERE term_id not IN (SELECT term_id FROM wp_terms);

DELETE FROM wp_term_relationships WHERE term_taxonomy_id not IN (SELECT term_taxonomy_id FROM wp_term_taxonomy)

Pingbacks và trackbacks trong bình luận có thể được xóa bằng lệnh sau.

DELETE FROM wp_comments WHERE comment_type = ‘pingback’;

DELETE FROM wp_comments WHERE comment_type = ‘trackback’

Lưu ý: Tắt pingback và trackback trước khi chạy lệnh trên.

Plugin và chủ đề không được sử dụng

Phần lớn người dùng WordPress cài cũng như hủy kích hoạt plugin thường xuyên. Các plugin này dựa trên database WordPress, ngay cả sau khi bị vô hiệu hóa, chúng vẫn để lại dữ liệu rác cần phải dọn dẹp. Dữ liệu này là cần thiết trong trường hợp bạn quyết định kích hoạt lại plugin trong tương lai tuy nhiên nó hoàn toàn vô dụng nếu bạn không muốn tận dụng nó nữa.

Tương tự, các chủ đề WordPress cũng lưu trữ dữ liệu trong database, nó vẫn ở trong các bảng của bạn ngay cả khi bạn chuyển sang chủ đề khác. Do đó, điều quan trọng là phải theo dõi các bảng này, xóa chúng khi cần thiết bằng cách sử dụng phpMyAdmin hoặc plugin như WP-DBmanager .

Tối ưu hóa database bằng cách sử dụng Plugin

Khi nói đến WordPress, rất nhiều tác vụ phức tạp dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng plugin. Một số plugin tối ưu database WordPress miễn phí và trả phí có sẵn trên thị trường.

Hôm nay chúng tôi sẽ khám phá hai plugin tối ưu hóa tốt nhất và cho bạn thấy cách chúng có thể được sử dụng để tối ưu hóa database WordPress.

WP-Optimize

huong-dan-toi-uu-hoa-database-wordpress

WP-Optimize là một plugin tối ưu hóa WordPress khác được tận dụng để tối ưu hóa database trong WordPress. Plugin này được tận dụng rộng rãi và làm sạch database một cách hiệu quả và tự động. Plugin này có thể dễ tải xuống từ bảng điều khiển WordPress.

Tối ưu hóa database rất đơn giản bằng việc tận dụng plugin này. Như bạn thấy nó cũng có danh sách các tùy chọn nhằm loại bỏ các sửa đổi, nhận xét, dữ liệu bài đăng và các tùy chọn tạm thời không mong muốn. Thực hiện lựa chọn của bạn và nhấp vào Run optimization để khởi tạo quy trình.

Kết luận

Với bài viết này, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tối ưu hóa database WordPress và xem vì sao điều quan trọng là phải chạy các chương trình dọn dẹp này mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích hoặc muốn chia sẻ thêm một nội dung gì đó, xin vui lòng chia sẻ phản hồi của bạn.