Chúng tôi thường check website WordPress về tốc độ cùng các vấn đề về đến hiệu suất khác. Các công cụ như Pingdom và GTmetrix hỗ trợ rất tốt trong việc check trang web và hiển thị phân tích chi tiết thể hiện rõ bất kể cảnh báo và lỗi nào. Cung cấp nội dung tĩnh từ một miền Cookieless là một trong những cảnh báo đôi khi xuất hiện bên trong bảng cảnh báo về hiệu suất.

cach-khac-phuc-noi-dung-tinh-tu-canh-bao-ten-mien-cookieless

Những cookie không cần thiết này sẽ tải thêm vào lưu lượng mạng và làm chậm quá trình tải web. Vì các cookie này không tốt, nên các công cụ kiểm tra tốc độ sẽ đưa ra cảnh báo này để tiết kiệm tài nguyên máy chủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ khám phá thêm tên miền Cookieless là gì và những cách khác để tránh cảnh báo này.

cach-khac-phuc-noi-dung-tinh-tu-canh-bao-ten-mien-cookieless

Vậy, chúng ta hãy xem làm thế nào chúng ta có thể dễ dàng sửa chữa nội dung tĩnh Serve từ một cảnh báo tên miền Cookiless trong WordPress.

Sửa lỗi phục vụ nội dung tĩnh từ cảnh báo tên miền Cookiless

Để khắc phục nội dung tĩnh Serve từ cảnh báo tên miền Cookiless, chúng tôi sẽ sử dụng hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên của chúng tôi khá dễ dàng và và thực tế bạn chỉ cần thực hiện một vài cú nhấp chuột. Phương pháp thứ hai đòi hỏi một số kiến ​​thức và công việc nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn bất cứ phương pháp nào bạn sẽ chọn, tôi sẽ làm cho nó dễ dàng nhất có thể. Hãy bắt đầu nào!

  • Phương pháp 1: Sử dụng Mạng phân phối nội dung

Mạng phân phối nội dung hoặc CDN là một cách hiệu quả để cung cấp nội dung tĩnh cho người dùng cuối của bạn. Mạng này được trải rộng trên toàn cầu và phục vụ nội dung được lưu tại bộ nhớ cache website từ máy chủ gần nhất tới người dùng.

Các CDN như StackPath có khả năng bỏ qua các cookie và có thể phục vụ nội dung này. Vì không có cookie nào được cài bằng cách phục vụ tên miền, vì vậy cảnh báo sẽ biến mất trong các công cụ kiểm tra web.

  • Phương pháp 2: Cấu hình lại trang web WordPress

Một cách khác để phục vụ nội dung tĩnh cookiless là cấu hình lại website WordPress. Phương pháp này liên quan tới việc tạo tên miền phụ trong trường hợp bạn sử dụng một tên miền như www.mydomain.com hoặc mua tên miền mới với trường hợp bạn sử dụng tên miền cấp cao nhất như mydomain.com.

Tạo tên miền con

Tạo tên miền phụ rồi đặt tên cho nó, ví dụ static.mydomain.com. Nếu bạn sử dụng cPanel, hãy đi tới phần DOMAINS sau đó click vào tùy chọn tên miền phụ.

cach-khac-phuc-noi-dung-tinh-tu-canh-bao-ten-mien-cookieless

Nhập tên miền phụ mới của bạn rồi nhấp vào nút CREATE để lưu các thay đổi.

cach-khac-phuc-noi-dung-tinh-tu-canh-bao-ten-mien-cookieless

Bây giờ hãy trỏ tên miền phụ đến tên miền chính qua CNAME bằng cài đặt DNS từ nhà cung cấp tên miền.

Bước tiếp theo sẽ là trỏ tên miền phụ này vào thư mục WordPress nằm tại tệp cài đặt WordPress thư mục public_html.

Thêm mã dưới đây tại  tệp wp-config.php cũng nằm ở thư mục cài đặt WordPress.

define(“WP_CONTENT_URL”, “http://static.mydomain.com”);

define(“COOKIE_DOMAIN”, “mydomain.com”);

  • Cập nhật nội dung bài viết hiện có

Bây giờ chúng tôi định cấu hình trang web WordPress để lưu trữ nội dung tĩnh từ miền cookiless. Nhưng điều này sẽ chỉ được áp dụng cho các bài viết trong tương lai của chúng tôi. Để cập nhật các bài đăng hiện có, bạn mở trình quản lý cơ sở dữ liệu và đến các bảng. Mở cửa sổ truy vấn và chạy lệnh sau.

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content,

‘http://www.mydomain.com/wp-content/uploads/’,’http://static.mydomain.com/uploads/’)

Lưu ý: Thay thế ‘mydomain’ bằng tên miền của bạn.

Truy vấn trên sẽ cập nhật các bài đăng hiện có để nó không tạo cảnh báo trên các trình duyệt. Bây giờ hãy đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị viên WordPress của bạn, kiểm tra xem các bài đăng hiện có đang tải hình ảnh của họ từ static.mydomain.com hay không.

  • Cài đặt Google Analytics

Nếu website WordPress đã tận dụng Google Analytics để theo dõi thì bạn nên thực hiện một vài thay đổi trong mã Analytics cũng như đảm bảo rằng các cài đặt tương tự đang được sử dụng trong tài khoản Analytics.

Bên trong mã thay đổi thuộc tính ‘auto’ thành www.address của trang web của bạn.

< <script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

ga(‘create’, ‘UA-XXXXXXX-1’, ‘www.mydomain.com’);

ga(‘send’, ‘pageview’);

ga(‘set’, ‘displayFeaturesTask’, null);

Bây giờ, hãy truy cập tài khoản Google Analytics và điều hướng đến menu ‘Admin’.

Trong tab Property Settings, đảm bảo cả Tên thuộc tính và URL thuộc tính mặc định đều có địa chỉ www của trang web.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề cookie của CloudFlare?

CloudFlare CDN là dịch vụ tuyệt vời và được nhiều website WordPress sử dụng. Do cấu trúc, CloudFlare CDN thêm cookie _cfduid với mỗi yêu cầu HTTP. Không thể tránh những cookie này bằng bất kỳ phương thức chính thức nào có sẵn ngoại trừ việc không tận dụng dịch vụ CDN và dính vào dịch vụ DNS nhanh của nó.

Hãy đào sâu và khám phá phương pháp thay thế để loại bỏ những cookie này.

1 – Tránh sử dụng làm dịch vụ CDN cho tên miền/ tên miền phụ mà bạn dự định cung cấp nội dung tĩnh, sử dụng như một trình quản lý DNS.

2 – Nếu bạn vẫn muốn sử dụng CloudFlare và tránh cookie thì hãy sử dụng tên máy chủ dựa trên tên miền khác như StackPath để lưu trữ nội dung tĩnh. Sử dụng một tên miền phụ khác cho nó, chẳng hạn như abc-stackpath.com

  • Chỉ sử dụng CloudFlare làm Trình quản lý DNS

Để chỉ sử dụng CloudFlare làm trình quản lý DNS, hãy đăng nhập vào quản trị và chuyển trạng thái sang ‘Tạm dừng’. Bây giờ hãy làm theo hình ảnh dưới đây để cấu hình bản ghi DNS.

cach-khac-phuc-noi-dung-tinh-tu-canh-bao-ten-mien-cookieless

Đợi DNS được check và xác nhận kiểm tra trạng thái của tại whatsmydns.net

Kết luận

Hôm nay chúng tôi đã khám phá lý do đằng sau nội dung tĩnh Serve từ một cảnh báo tên miền Cookiless và tìm hiểu hai phương pháp để giải quyết vấn đề này. Chia sẻ kinh nghiệm của bạn về việc thực hiện hai phương pháp này trong các ý kiến ​​dưới đây.